Native language

Home » Travel info » Native language

Language

The only official language in the Czech Republic is Czech, which is spoken by 96 % of the population. However, have no fear, as especially in larger cities you can make yourself understood in English relatively easily. Older generations of Czechs can speak Russian and you could also try German. French, Italian and Spanish are not widely spoken.

An interesting fact
Czech belongs to the Slavic group of language (alongside Polish, Russian and Slovak for instance)

Useful words and phrases
Dobrý den [dobree den] Hello (formal)
Ahoj [ahoi] Hello and goodbye (informal)
Na shledanou [naskhledanow] Goodbye (formal)
Dobrou noc [dobrow nots] Good night
Ano [ano] Yes
Ne [neh] No
Děkuji (Díky) [dyekuyi] Thank you
Prosím [proseem] Please
Pomozte mi, prosím [pomozteh mi proseem] Help me, please
Promiňte / S dovolením [prominyteh / sdovolenyeem] Excuse me
Mluvíte anglicky? [mluveeteh anglitsky] Do you speak English?
Nemluvím Česky [nemluveem cheski] I don’t speak Czech
Nerozumím [nerozumeem] I don’t understand
Ztratil jsem se [stratyil sem seh] I’m lost
Potřebuji doktora! [potrshebuyi doctora] I need a doctor
Potřebuji si zavolat [potrshebuyi si zavolat] I need to make a phone call
Zavolejte policii [zavoleyteh policiyi] Call the police
Hledám nemocnici [hledam nemocnitsi] I’m looking for the hospital
Kde je… [gdeh ye] Where is…?
Je to daleko? [ye to daleko] Is it far?
Vchod [fkhot] Entrance
Východ [veekhot] Exit
Informační centrum [informachnyee tsentrum] Information Centre
Toalety [toaleti] Toilets
Muži (Páni) [muzhi] Men
Ženy (Dámy) [zheni] Women
Kolik je hodin? [kolik ye hodyin] What’s the time?
Otevřeno [otevrsheno] Open
Zavřeno [zavrsheno] Closed
Potraviny [potravini] Grocer’s
Kolik to stojí? [kolik stoyee] How much is it?
Voda [voda] Water
Pivo [pivo] Beer
Víno [veeno] Wine
Mléko [mlehko] Milk
Chléb [khlehb] Bread
Maso [maso] Meat
Dobrou chuť [dobrow khutch] Bon appetite